PROFESSIONEL EJENDOMSSERVICE TIL FORENINGER OG ERHVERV

Ejendomsservice i København og omegn med stabil kvalitet
Få service af vores erfarne og dygtige medarbejdere

DIN STABILE PARTNER

Fejekosten varetager store som små opgaver i alle typer ejendomme, så du har muligheden for at få hele din ejendomsservice samlet et sted. Vi sørger for alt, lige fra trappevask, grønne områder, varmecentral og beboerkontakt, til snerydning eller andre behov indenfor ejendomsservice.

Vi udfører grundig rengøring og trappevask af alle typer opgange og trapper, med de rette plejemidler, så holdbarheden forstærkes og opgangen altid fremstår ren og indbydende.

Grønne områder plejes og vedligeholdes af vores hold af uddannede medarbejdere. Hækkeklipning, græsslåning og alle andre typer grøn pleje udføres snildt og professionelt.

Et snavset kontormiljø er ikke spændende at arbejde i – men der vil jo naturligvis blive snavset, når et lokale bruges dagligt. Et urent arbejdsmiljø er måske også sundhedsskadeligt. Hvorfor udsætte sig for det, når nu lokalet – efter rengøring af professionelle og faglærte medarbejdere fra Fejekosten – kan være et sundt og velfungerende arbejdsmiljø, som det er rart at arbejde i.

Vi udfører omhyggelig snerydning, når sneen lægger sig. Vi rykker ud med det samme, når det er nødvendigt og udfører grundig snerydning.

Har jeres forening, firma eller ejendomsselskab en enkeltopgave?

Det kan være alt fra bortskaffelse til håndværksopgaver ude og inde: genoprettelse af gårdspladsen/stien eller design og oprettelse af nyt skur, læhegn, indelukke!

Skal jeres opgang males eller repareres, så kan vi hjælpe jer. Er der trin og belægninger ude, der skal have et løft, får vi det til at stå flot og fungere hensigtsmæssigt.

Veludført arbejdeGod kommunikationFleksibel i dagligdagen

HVAD KUNDER SIGER OM FEJEKOSTEN

“Vi har i 5 år haft et samarbejde med Fejekosten Ejendomsservice ApS, i daglig tale blot “Fejekosten”, som vi er meget tilfredse med. De varetager alt udendørs — vedligeholdelse af vores store områder med græsslåning, fjernelse af ukrudt, beskæring af hække og træer samt den generelle vedligeholdelse af dem. Derudover løser de andre ad hoc-opgaver for os, hvilket er en ganske stor hjælp i driften af ejendommen. Generelt føler vi, at de i Fejekosten er yderst serviceorienterede og fleksible.
Vi anbefaler derfor med glæde Fejekosten til at varetage ejendomsservice for andre ejendomme – navnlig større ejendomme som vores. ”
Gregers/Inspektør
Domus Vista Park III

FEJEKOSTEN EJENDOMSSERVICE SIDEN 1997

VELUDFØRT ARBEJDE

Beboere skal have en behagelig hverdag i trygge og rene omgivelser.

FLEKSIBLE

Vi er fleksible, både i dagligdagen og ved særligt opståede behov.

GOD KOMMUNIKATION

Vi prioriterer en god dialog og at være løsningsorienterede.

LANGVARIGT SAMARBEJDE

Vi bestræber os på den bedste service og langvarige gode relationer.

Claus og medarbejdere med Frederiksbergs Borgmester til Frederiksberg Samler Affald Sammen 2019

FÅ EN STABIL
EJENDOMSSERVICE

Fejekosten Ejendomsservice klarer hele den daglige drift af jeres ejendom ud fra jeres ønsker og behov.