30-ars-erfaring

Her får man Service!

Her får man Service!

Jeremy koordinerer en stor gruppe viceværter i firmaet Fejekosten Ejendomsservice; de tager sig af større ejendomme, dvs. ejer-/andelsboliger og firmaer, og hans opgave er at koordinere dem så kunderne sikres en fortræffelig service.

Kunderne taler godt om servicen fra Fejekosten og ifølge Jeremy ligger grunden her: ”Vores firma stræber altid efter at være på forkant med en ejendoms behov og beboernes/firmaernes ønsker, så der faktisk ikke når at opstå situationer, som så skal redes ud.”

Han følger bl.a. med på ejendommenes portaler/hjemmesider/facebook-grupper, hvor beboerne f.eks. skriver om noget, de har bemærket på ejendommen, eller de spørger formanden eller de andre beboere, hvordan man bedst forholder sig i en situation, de er løbet ind i.

På den måde, kan han øjeblikkeligt tage kontakt med ejendommens vicevært og sikre, at denne enten har set det OG er i gang med at ordne det, eller tager sig af det nu, så det bliver klaret.

Vi spurgte også formanden for en af de ejerforeninger, Fejekosten servicerer: Bestyrelsesformanden gennem flere år for EF Solbærparken, hedder Bertel Dam Lind og siger sådan her:

”Jeg er meget tilfreds med samarbejdet med Jeremy Andersson fra Fejekosten Ejendomsservice; han er på forkant med tingene her hos os. Jeg behøver ikke som formand at være ind over alt, for han holder selv øje med, at den daglige vicevært gør det, der skal gøres.”

”F.eks. når beboerne kontakter bestyrelsen for at høre, om en skade dækkes af ejendommens forsikring, eller om deres personlige forsikring skal dække, så får de hjælp med det samme, fordi Jeremy kender arbejdsgangen. Det er en kæmpe fordel, at de ikke skal vente på, at det skal igennem flere led.”

”Han er altid villig til at hjælpe, og det er derfor Fejekosten Ejendomsservice bliver valgt igen og igen – lige netop det med servicen!”

God kommunikation
Venlighed
Flexibilitet
Stabil